Miejska Biblioteka Publiczna

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku


TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy ?
Aktywacji dokonuje na nasze życzenie pracownik biblioteki.

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/e-mail) będzie miał max. 3 Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/e-mail) będzie miał max. 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u jak można go uzyskać ?
Na Karcie Bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie wpisujemy zer poprzedzających właściwy numer karty.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Blokada WEB (nie można korzystać z darmowego dostępu do Internetu/komputerów) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić ?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z Biblioteką. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty (po okazaniu dokumentu tożsamości) wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 5 zł.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia ?
Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć (pod warunkiem, że nie ma na nią rezerwacji).

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez Karty Bibliotecznej ?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy można wypożyczyć materiały biblioteczne bez Karty Bibliotecznej ?
Nie. karta jest niezbędna.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w wypożyczalni trzeba posiadać kartę biblioteczną ?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki ?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,10 zł. za każdą książkę/pozycję za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. Wysokość opłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. Opłate należy uiścić w ciągu 30 dni od chwili naliczenia - gotówką w kasie właściwej wypożyczalni.